Wettelijke vermeldingen

 1. WETTELIJKE VERMELDINGEN

De website die toegankelijk is op het adres https://www.free2move.services/ (hierna de ‘Site’) en de app Free2move Services, verkrijgbaar in de Stores (Apple Store en Google Play), (hierna de ‘App’) worden uitgegeven door PSA Automobiles SA, naamloze vennootschap waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 2-10 Boulevard de l’Europe 78300 Poissy – Frankrijk, ingeschreven bij de kamer van koophandel en ondernemingen te Versailles onder nummer 542 065 479.

E-mail: support@smartservices.zendesk.com

Myriam Vergès is de directrice.

Het platform is ontworpen door Capgemini.

De Site en de App worden gehost door Amazon Web Services op servers die zich in Europa bevinden.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

PSA Automobiles SA verstrekt aan de Gebruikers een beperkte toegangslicentie voor de Site en de App, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Deze licentie omvat geen doorverkoop of commercieel gebruik van de diensten van Free2move Services, geen verzameling of gebruik van informatie, beschrijving of prijzen, geen gebruik van de App, de Site of de content hiervan, geen downloaden en kopiëren van de accountinformatie voor derden, geen gebruik van zoeken naar gegevens, robots of andere middelen voor verzameling van gegevens.

Geen enkel materiaal of informatie in verband met PSA Automobiles SA mag worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, bezocht of anders gebruikt voor een commercieel doel zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van PSA Automobiles SA.

Alle visuele of geluidselementen van de App en de Site, grafismen, logo’s, kopteksten van pagina’s, pictogrammen, scripts, namen van diensten en de onderliggende technologie zijn EXCLUSIEF eigendom van PSA Automobiles SA en beschermd. Uit dien hoofde en overeenkomstig de bepalingen van de wet op het intellectueel eigendom is alleen gebruik zoals in deze voorwaarden bepaald, toegestaan. Elk ander gebruik dat niet nadrukkelijke vooraf is toegestaan, is verboden en vormt vervalsing. Door zich aan te melden bij de App verbiedt de Gebruiker zich om (een gedeelte van) de content hiervan te kopiëren of de downloaden.

 1. PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Deze privacyverklaring is bedoeld om aan te geven hoe persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door PSA Automobiles SA in het kader van de Free2move Services.

PSA Automobiles SA besteedt bijzondere aandacht aan het respecteren van uw privéleven en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. De onderneming verplicht zich dan ook uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetten en regelgevingen, waaronder de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatie, bestanden en vrijheden (hierna de ‘Wet informatie en vrijheden’) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (hierna: de AVG).

Verzamelde gegevens

Als u zich inschrijft op de App of gebruikmaakt van de diensten van Free2move Services, verzamelt PSA Automobiles SA bepaalde persoonsgegevens over u, die u zelf verstrekt, of die wij genereren, zoals hieronder beschreven:

 • Informatie waardoor u geïdentificeerd kunt worden: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en postadres;
 • Informatie over uw (de prestatie van uw) voertuig: model, kleur, kenteken, geolocatie;

Deze gegevens worden als verplicht aangegeven. Indien u deze gegevens niet verstrekt, kan PSA Automobiles SA niet op uw vraag antwoorden en/of de gevraagde dienst niet uitvoeren. Specifiek met betrekking tot geoloactiegegevens geldt dat u de verwerking van die gegevens kunt stopzetten, maar dat dit effecten zal hebben voor de functionaliteit van de geleverde diensten.

PSA Automobiles SA informeert u dat uw gegevens op de volgende manier gedeeld kunnen worden met Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, in diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, om uw verzoeken te verwerken en te beantwoorden:

De verwerking van gegevens zal plaatsvinden in toepassing van artikel 6, alinea 1. a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onder voorbehoud van uw instemming hiermee en/of van artikel 6, alinea 1. B) van de AVG in geval van online verzoeken.

Wij delen de persoonsgegevens intern, met personen die belast zijn met functies die te maken hebben met de levering van de Free2move Services, met onze respectieve leveranciers van diensten om reden van administratieve ondersteuning, en andere ondersteunende dienstverleners, die mogelijk kwalificeren als ‘verwerkers’. In het bijzonder met onze (Opel) verlener van informatiediensten (GM Holdings LLC, Michigan, Verenigde Staten), die buiten de Europese economische ruimte is gevestigd, in een land dat geen afdoend niveau van gegevensbescherming biedt. De Europese Commissie heeft geen beslissing over gelijkwaardigheid uitgesproken, maar in de plaats zijn passende garanties genomen in de vorm van contractuele bepalingen voor de overdracht van gegevens van persoonlijke aard naar onderaannemers in externe landen.  U kunt hiervan een exemplaar ontvangen door een e-mail te sturen aan: privacyrights@opel.com.

Wij geven uw persoonsgegevens aan de aangegeven ontvangers door om aan de in deze privacyverklaring genoemde doelstellingen te voldoen:

 • Naam, adres en e-mailadres om een tevredenheidsenquête onder klanten uit te voeren indien u hiervoor toestemming geeft – INTERSOFT CEE SRL, MOLNAR JANOS 13 bl 4 sc A app 7, Brasov, Roemenië.
 • Naam, voornaam en postadres om de Laadkaart te verzenden – Futurlog SASU, 25 avenue Rapp, 75007 Parijs, Frankrijk

Bovendien vragen wij u tijdens uw inschrijving om uw bankgegevens: nummer van uw bankpas, afloopdatum, e-mailadres. PSA Automobiles SA informeert u dat deze gegevens verzameld worden door zijn partner Banque PSA Finance, naamloze vennootschap waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 68 avenue Gabriel Péri, 92230 Gennevilliers. Banque PSA Finance garandeert u veilige betaling met behulp van de SSL-beveiligingsnorm. Voor vragen over de betaalwijzen kunt u contact opnemen met Banque PSA Finance op het volgende adres: solutionspaiements@mpsa.com.

In het kader van de strijd tegen cyberaanvallen wordt uw IP-adres geregistreerd (het IP-adres is een unieke identificatie die aan elk verbonden apparaat wordt toegewezen en waarmee communicatie binnen een netwerk mogelijk wordt gemaakt, net als een postadres). Deze informatie kan ook door de ordebewaarder gebruikt worden in het kader van een gerechtelijke procedure, om een oneerlijke persoon te identificeren.

Gebruik van de gegevens

PSA Automobiles SA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw account aanmaken en de diensten van Free2move Services leveren, ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • De klantrelatie beheren en verbeteren, vanwege onze gerechtvaardigde belangen of ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • Middelen in verband met de abonnementsdiensten (badge/kaart) verzenden, ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • De correcte werking van de Website en de App verzekeren, vanwege onze gerechtvaardigde belangen of ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • Uw verzoeken om recht op toegang, rectificatie en bezwaar beheren;
 • Klachten en geschillen verwerken en beheren, vanwege onze gerechtvaardigde belangen.

Als de verwerking is gebaseerd op een overeenkomst waarbij u partij bent, zal doorgaans worden bedoeld de overeenkomst voor Free2Move Services (Algemene gebruiksvoorwaarden en Algemene verkoopvoorwaarden).

In het kader van de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen of die van een derde, die onder andere bestaan uit de verbetering van de diensten door een betere kennis van de gebruiker en het uitvoeren van commerciële acties ten behoeve van het winnen en behouden van klanten, kunnen we uw persoonsgegevens ook voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Acties met betrekking tot het klantbeheer en reclame (bijvoorbeeld de verzending van nieuwsbrieven en andere informatie over producten en aanbiedingen van PSA Automobiles SA of een andere onderneming van de Groupe PSA);
 • Statistieken opstellen en enquêtes uitvoeren;
 • De diensten van Free2move Services verbeteren om deze aan uw behoeften aan te passen;
 • Een aanvullende dienst aanbieden;
 • De meningen van personen over de diensten van Free2move Services beheren.

De ontvangers van deze Persoonsgegevens zijn, in het strikte kader van de hierboven beschreven doeleinden: het geautoriseerde personeel van PSA Automobiles SA, elk bedrijf van de Groupe PSA en hun partners leveranciers van diensten.

Uw rechten uitoefenen

Overeenkomstig de AVG beschikt u over een recht van toegang, wijziging, verwijdering, beperking van de verwerking, oppositie om geldige redenen en overdraagbaarheid. U hebt ook het recht om algemene en bijzondere bepalingen op te stellen over de manier waarop u wilt dat deze rechten na uw overlijden worden uitgeoefend.

U kunt uw rechten van toegang en wijziging rechtstreeks in uw Account in de App uitoefenen.

Uw recht van verwijdering, beperking, oppositie tegen de verwerking, overdraagbaarheid en het recht om algemene en bijzondere bepalingen op te stellen over de manier waarop u wilt dat deze rechten na uw overlijden worden uitgeoefend, kunnen worden uitgeoefend per e-mail door een verzoek te richten aan support@smartservices.zendesk.com of telefonisch op het volgende nummer (0033)(0)9 72 72 05 11 (prijs van een lokaal gesprek vanaf een vaste lijn).

Om uw rechten uit te oefenen indien uw verzoek door Opel verwerkt is, kunt u per e-mail contact opnemen met het Centrum voor persoonsgegevens op het volgende adres: privacyrights@opel.com of schriftelijk aan:

Opel Automobile GmbH DSGVO IPC C1-99 D-65423 Rüsselsheim am Main

U kunt ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder: de ‘Autorité Nationale de Protection des Données’ door een verzoek te richten aan de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, per post aan het volgende adres: 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – F-75334 PARIS CEDEX 07, of op de website van de CNIL op het volgende adres: https://www.cnil.fr of telefonisch op het volgende nummer: (0033)(0)1 53 73 22 22.

Recht op intrekking van uw toestemming (Opel)

U kunt uw toestemming – indien en voor zover u die hebt gegeven – te allen tijde intrekken (hiertoe schrijft u aan privacyrights@opel.com). Deze intrekking heeft geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking van de gegevens die met uw toestemming heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het intrekken hiervan.

Contact met ons opnemen: Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Duitsland, tel.: +49 (0) 6142 – 911 9800, e-mail: kontakt@opel-infoservice.de

U kunt de namen van de directieleden hier vinden: http://www.opel.de/tools/impressum.html

Functionaris gegevensbescherming: Functie: Opel Automobile GmbH, Datenschutzbeauftragter, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Duitsland

E-mail: Datenschutz@opel.com

Garanties

Overeenkomstig haar wettelijke verplichtingen zal PSA Automobile SA alle redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen en zijn onderaannemers verplichten om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen overeenkomstig de wet ‘Informatie en vrijheden’ en de AVG.

Bewaren van de gegevens 

PSA Automobiles SA bewaart uw persoonsgegevens gedurende de volgende periodes:

 • Als u de inschrijvingsprocedure onderbreekt voor de ondertekening van uw contract, wordt uw gebruikersaccount na drie (3) jaar na het verzamelen van de gegevens verwijderd en zullen de bijbehorende gegevens verwijderd worden.
 • Als u uw inschrijving heeft afgerond, worden uw Persoonsgegevens bewaard gedurende de uitvoeringstermijn van het Contract plus zeven (7) jaar.
 • De geolocatiegegevens worden bewaard tot twee maanden na de afronding van het verzoek om een dienst (betaling op afstand van parkeren, leiden naar ondergrondse parkeergelegenheid) waarvoor uw geolocatiegegevens nodig zijn. U kunt de geolocatie te allen tijde en gratis uitschakelen, op de volgende manier:
 • U gebruikt de App op de boordcomputer van uw voertuig van de Groep: druk kort (minder dan een seconde) gelijktijdig op de SOS- en de Assistentie-knop. Het Voertuig stelt u voor om over te schakelen naar ‘zonder geolocatie’ en om deze handeling te bevestigen door op de Assistentie-knop te drukken. Een voicebericht bevestigt deze statuswijziging. Let op, de geolocatie van het voertuig wordt automatisch weer ingeschakeld elke keer dat u het voertuig start.
 • U gebruikt de App op uw smartphone: ga naar de instellingen van uw smartphone om de geolocatie uit te schakelen.

Als u de geolocatie uitschakelt, informeert PSA Automobiles SA u dat de diensten waarvoor uw geolocatiegegevens nodig zijn, niet kunnen worden uitgevoerd.

 1. COOKIES

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de geopende website naar uw browser wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw apparaat. Cookies stellen de geraadpleegde website in staat om informatie te verzamelen over uw bezoek, zoals uw surfgedrag op de site of uw voorkeurstaal, om uw ervaring op de site, de inhoud en de functies van de website te verbeteren.

Welke cookies zijn op de Site aanwezig? 

 • Functionele cookies: u wordt geïnformeerd dat PSA Automobiles SA tijdens uw bezoek aan de Site technische cookies op uw apparaat kan plaatsen, waarmee onder andere uw surfgedrag gevolgd kan worden zonder voor elke pagina toestemming te vragen. Deze cookies worden automatisch door uw browser verwijderd zodra u deze sluit.
 • Cookies om bezoek te meten: PSA Automobiles SA gebruikt Google Analytics, statistische middelen die cookies op uw apparaat kunnen plaatsen om statistieken op te stellen over onder andere het aantal bezoeken, het aantal gelezen pagina’s, de activiteit van gebruikers van de Site en de frequentie waarmee ze terugkomen. Wij informeren u dat alle gegevens die door deze cookies worden verzameld anoniem door PSA Automobiles SA gebruikt worden om de kwaliteit van de Site te verbeteren.

PSA Automobiles SA informeert u dat in de App geen cookies aanwezig zijn.

Hoe kan de registratie van cookies worden uitgeschakeld?

U hebt de mogelijkheid om de registratie van cookies op uw apparaat te weigeren via uw browser.

Afhankelijk van de gebruikte browser kunt u:

 • Een lijst van cookies voor elke site weergeven;
 • De geregistreerde cookies verwijderen;
 • Het vastleggen van nieuwe cookies weigeren;

PSA Automobiles SA informeert u dat de functionele cookies noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de Site.

Let op, Google publiceert een tool waarmee specifiek de cookies voor het meten van een bezoek kunnen worden geweigerd die door Google Analytics en Adjust gebruikt worden. Deze tool is op het volgende adres beschikbaar: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr.

 1. WIJZIGING

Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen of wijzigingen aan te brengen in de informatie, diensten producten en andere elementen op de Site en in de App, of deze te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing te sluiten.

 1. HYPERLINKS

De Site en de App kunnen links naar andere websites bevatten. Omdat PSA Automobiles SA geen enkele controle heeft over deze sites, zijn wij niet aansprakelijk voor content, informatie, documenten, producten of diensten op deze sites of waartoe deze sites toegang geven.

De toegang tot en het gebruik van deze sites vallen dan ook geheel onder uw verantwoordelijkheid.

Het bestaan van een hyperlink van een externe site naar de Site houdt ook geen samenwerking in tussen PSA Automobiles SA en deze externe site. Omdat PSA Automobiles SA geen enkele controle heeft over de sites van derden, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor de content, informatie, documenten, producten of diensten op deze sites.